TISZTELT PARTNEREK, TISZTELT HITELEZŐK, TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Munkatársaink nyári szabadsága miatt az irodánk 2021.08.09-2021.08.23. napjáig zárva tart.

Ezen időszak alatt Kollégáink kizárólag elektronikus úton, valamint az alábbi ügyeleti telefonszámon lesznek elérhetőek.

A kvantal@kvantal.hu központi email címünket folyamatosan figyelemmel követjük.

Központi iroda ügyeleti telefonszámai:
+36-30-647-1960
+36-30-528-8466

Tisztelettel:

Kvantál Kft.

Budapest, 2021.08.06.

Felszámolás, tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

A hitelezői igény bejelentése felszámolási eljárásban

Felszámolási eljárásban a hitelező a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok (számla, szerződés, bírósági határozat, stb.) másolatának megküldésével és a nyilvántartásba vételi díj befizetésének egyidejű igazolásával jelentheti be hitelezői igényét a felszámolónál.

A nyilvántartásba vételi díjat (a követelés 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft) a megyei bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - kell befizetni, amelynek bankszámlaszámát a felszámolást elrendelő végzés közzététele is megjelöl a Cégközlönyben. A Kvantál Kft. honlapján levő tájékoztatás külön tartalmazza a bírósági bankszámlaszámokat. (Az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 28. § 2. bek. f.) pont és 46. § 7. bek.)

 
Csődeljárás PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztatás bankszámláról a csődeljárásban a hitelezők részére a nyilvántartásba-vételi díj befizetéséhez

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 12. §-ában foglaltaknak megfelelően a csődeljárásban a követelés 1%-a (min. 5.000 Ft, max. 100.000 Ft) nyilvántartásba-vételi díjat a Kvantál Kft. vagyonfelügyelő Pátria Takarékszövetkeztnél vezetett ... számú bankszámlaszámra kell átutalni (hivatkozással az adós "cs.a." cégnevére), majd a teljesítést a vagyonfelügyelőnél ezt követően igazolni szükséges, mert a követelés nyilvántartásba-vételének feltétele a nyilvántartásba-vételi díj megfizetése.

 
Behajthatatlansági nyilatkozat PDF Nyomtatás E-mail

Behajthatatlansági nyilatkozat

Felszámolási eljárásban a hitelező írásban behajthatatlansági nyilatkozatot (igazolást) kérhet a felszámolótól, ha hitelezői igényének fennállását iratai másolatának megküldésével összegszerűen bizonyítja. Kijelenti továbbá, hogy követelése a felszámolás kezdő időpontja után nem került engedményezésre, és kijelenti, hogy hitelezőként nem kíván a továbbiakban az eljárásban részt venni. Kifejezetten kérelmezi a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, egyidejűleg igazolja a költségtérítés befizetését.

A Kvantál Kft. részére fizetendő 2.000 Ft + áfa költségtérítést a következő bankszámlaszámra kérjük (közleményként a felszámolás alatt álló cég megjelölésével) átutalni: Takarékbank Zrt.-nél vezetett 65100118-11354358-00000000 számú számla.

A felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a hitelező részére a költségtérítési díj befizetésének igazolását követően a számlát mellékelve fogja megküldeni.

(A csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 46. § 8. bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § 4. bek. 10.) pont (C) alpontja.)

 
Rólunk PDF Nyomtatás E-mail

A Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1994-ben alakult meg, és részben ma is az alapító munkatársak közreműködésével működünk. Ezt megelőzően a Kvantum Bank Rt. keretében végeztük munkánkat. Társaságunk alapítása óta szerepel a Felszámolók Névjegyzékében.

Önálló felszámoló szervezetként több, mint 2.500 ügyben jártunk el, főként felszámolási eljárásban, végelszámolásban és kényszer-végelszámolásban, vagyonrendezési ügyekben, továbbá az utóbbi időben csődeljárásokban. Az egész országra kiterjedő tevékenységünk során jelentős tapasztalatokat szereztünk és különlegesen nehéz ügyek lebonyolításában is részt vettünk, szem előtt tartva a reorganizáció és a munkahelyek megtartásának lehetőségét.

A bíróságok által kijelölt felszámolóként, végelszámolóként, vagyonfelügyelőként vagy megbízás alapján az adott ügyekben gazdasági tanácsadóként eljárva munkánkat, tevékenységünket igyekszünk hivatásként gyakorolni.

Társaságunknak közgazdász, jogász, könyvvizsgáló, felszámolási és vagyonfelügyelői szakképzettségű, valamint pénzügyi és mérnöki felsőfokú szakképzettséggel rendelkező munkatársai vannak, akiknek folyamatosan biztosítjuk magas színvonalú szakmai továbbképzését. Állandó és eseti szerződéses kapcsolatban állunk különleges szakértelmet igénylő ügyekben szakértőkkel, akiknek közreműködését biztosítani tudjuk.

Társaságunk tagja a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Következő > Utolsó >>

14. oldal / 16