Behajthatatlansági nyilatkozat Nyomtatás

Behajthatatlansági nyilatkozat

Felszámolási eljárásban a hitelező írásban behajthatatlansági nyilatkozatot (igazolást) kérhet a felszámolótól, ha hitelezői igényének fennállását iratai másolatának megküldésével összegszerűen bizonyítja. Kijelenti továbbá, hogy követelése a felszámolás kezdő időpontja után nem került engedményezésre, és kijelenti, hogy hitelezőként nem kíván a továbbiakban az eljárásban részt venni. Kifejezetten kérelmezi a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, egyidejűleg igazolja a költségtérítés befizetését.

A Kvantál Kft. részére fizetendő 2.000 Ft + áfa költségtérítést a következő bankszámlaszámra kérjük (közleményként a felszámolás alatt álló cég megjelölésével) átutalni: Takarékbank Zrt.-nél vezetett 65100118-11354358-00000000 számú számla.

A felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a hitelező részére a költségtérítési díj befizetésének igazolását követően a számlát mellékelve fogja megküldeni.

(A csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 46. § 8. bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § 4. bek. 10.) pont (C) alpontja.)